Обиколка на фабриката

Склад

Производствен цех

1
2
3
4

производствена линия

8
7
5
6

Сертификат

1
3
2
4
5
7

Тестване на качеството

1
4
3
2