Стомана за термична обработка

  • Heat Treatment

    Топлинна обработка

    Термичната обработка се отнася до метода на двойна термична обработка на закаляване и високотемпературно темпериране.Целта му е да направи детайла да има добри цялостни механични свойства.Високотемпературното темпериране се отнася до темпериране при 500-650 ℃.
  • Heat-treated Steelpipe

    Термично обработена стоманена тръба

    Термичната обработка се отнася до метода на двойна термична обработка на закаляване и високотемпературно темпериране.Целта му е да направи детайла да има добри цялостни механични свойства.