Стомана за термична обработка

  • Heat Treatment

    Топлинна обработка

    Термичната обработка се отнася до метода на двойна термична обработка за закаляване и закаляване при висока температура. Неговата цел е да направи детайла добър, всеобхватни механични свойства. Високотемпературното закаляване се отнася до закаляване при 500-650 ℃.
  • Heat-treated Steelpipe

    Термично обработени стоманени тръби

    Термичната обработка се отнася до метода на двойна термична обработка за закаляване и закаляване при висока температура. Неговата цел е да направи детайла добър, всеобхватни механични свойства.